مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سید قاسم
نام خانوادگی:یعقوبی
نخصص ها:فقه و اصول ، فلسفه ، تبلیغ

زندگی نامه

بنده سید قاسم یعقوبی فرزند سید علی اکبر متولد روستای سدبالا از توابع شهرستان تربت حیدریه _ اینجانب پس از گذراندن دوره ابتدائی و آموزش قرآن در مکتب خانه وارد مدرسه علمیه هراتی در تربت حیدریه شده و بخشی از ادبیات عرب را نزد حجت الاسلام سعیدی فرا گرفتم. آنگاه در سال 1349 شمسی به حوزه علمیه مشهد رفته و ادامه مقدمات را نزد حجج الاسلام هاشمی، یعقوب واعظی.. آموختم. در سال 1351 شمسی دهسپار حوزه علمیه قم شدم و به فراگیری دروس سطح نزد ححج الاسلام و حضرات آیات محی الدین فاضل هرندی، مروی، امین، عمادی، .... پرداختم . سپس در حوزه درس خارج فقه و اصول شرکت نمودم .